Anne-Marie B. Thomsen
Færøvej 8, 7700 Thisted
Hjemmeside: www.amtart.dk
Mail: am@amtart.dk
Mobil: 20863064

Anne-Marie Blåbjerg Thomsen bor i Thisted, Thy, og har arbejdet som udøvende billedkunstner siden 2006. Hun har blandt andet vist værker på Galleri Marziart i Hamburg, Kirsten Kjærs Museum, Limfjordens Censurerede Udstilling, Tørring Uldums Censurerede udstilling, samt Kunst i Hasseris m.fl. Igennem kurser ved blandt andre Århus Kunstakademi, Billedskolen Gimsinghoved, Kunst-og Designskolen Århus har hun udviklet sit eget univers med udgangspunkt i tematikker om naturen og mennesket. Livets skønhed og forgængelighed, samt naturens cyklus undersøges med billedlærredet som grundlag.

Hun er optaget af kroppen og sindets mangeartede udtryk, fra det skrøbelige til det stærke, det energiske til det sårbare og melankolske. I hendes kunstneriske praksis forsøger hun at gribe og udtrykke disse stemninger i malerier der er sansende og undersøgende. De efterlader betragteren uden facit, men med mulighed for selv at udforske og sanse i en intuitiv interaktion med maleriet og dets narrativ. I hendes billeder leges med kontraster i samspillet mellem lethed og tyngde, lys og mørke.

Gennem sin praksis, som inkorporer akryl og farvepigmenter der blandes med forskellige medier, søger hun at opnå transparente og stoflige udtryk. Tematisk fordyber hun sig ofte med få motiver og arbejder indgående med dem, udforsker disses mangfoldige aspekter og dybder med forskellige materialer. Hun er eksperimenterende i sin tilgang og gør ofte brug af mange forskellige teknikker i arbejdet med malerierne. Oftest indgår i billederne en balance mellem den kontrollerede streg og det mere ukontrollerede udtryk, der arbejder forskelligt sammen i malerierne.

Hun inspireres af forskellige mennesker hun møder i livet, deres fremtoning og udtryk. Hendes foretrukne motiver er kvinde kroppen, portrættet og træet. Alt sammen noget der kan indeholde, og udfolde den cyklus der kendetegner og indrammer livet og dets forgængelighed. Kvindekroppen som frugtsommelig, energisk og stærk, men samtidig indeholdende et skrøbeligt element. Hun arbejder med kroppens afgrænsning og indgående med dens omgivelser. Portrætter, der stærkt udtrykker stemninger og er intentionel i interaktionen med modtageren. Hvad vækker maleriet i mig? Hvad vil det mig? Træet, som er rodfæstet i naturens cyklus, samt dets mytiske og symbolske værdi.